CEVDET YILMAZ: GEÇTİĞİMİZ SENEYE GÖRE DAHA YÜKSEK SEVİYELERDE BİR İHRACAT RAKAMIYLA KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ


CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Yılmaz, “Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,6 büyümüş, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise depremin etkilerine rağmen büyüme yüzde 4 olmuştur. Makine ve teçhizat yatırımları 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14. çeyreğe taşımıştır. Otomobil satışları 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 57,6 artış göstermiştir. Beyaz eşya satışları 2023 yılı Nisan Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 30,3 artmıştır. Real kesim güven endeksi 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre iki puan artmış ve Haziran ayı itibariyle 105,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam istihdam 2023 Mayıs ayında yıllık bir milyon 52 bin kişi artarak 31 milyon 821 kişiye ulaşmıştır. 6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar seviyesindedir. İhracatımızdaki artış eğilimi AB başta olmak üzere dış pazarlarımızdaki gelişmelere bağlı olarak bir miktar yavaşlamış olsa da içinde bulunduğumuz yılı geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da iş dünyasının temsilcileriyle “OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi'” başlıklı toplantı düzenledi. Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İSO, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu pek çok iş insanı katılacağı öğrenildi. Toplantıda Cevdet Yılmaz’ın, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni OVP hazırlıkları kapsamında Türkiye’nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası yatırım artırıcı tematik konularda iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarıyla istişare görüşmelerinde bulunulacağı öğrenildi. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu.

“YANIMIZDA DİNAMİK ÖZEL SEKTÖRÜMÜZ İŞ, AŞ ÜRETEN GİRİŞİMCİLERİMİZ, ESNAFIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde ekonomik yapımızı iş dünyamızla fikir birliği içinde güçlendirmek istiyoruz. Tüm paydaşlarıyla sanayi ve ticaret temsilcilerimiz ekonomi alanında hayata geçirdiğimiz rekorların her zaman mutfağında yer almıştır. Türkiye’nin üç yıllık makro ekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren orta vadeli program OVP öncesinde de sizlerle doğrudan fikir alışverişinde bulunmakta fayda görüyoruz. Bu toplantıya benzer bir istişare sürecinin çalışan kesimleri temsil eden sendikalarımızla da OVP öncesi yapmayı planlıyoruz. Böylece Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız orta vadeli program akabinde 12. kalkınma planı ve yine Eylül, Ekim ayında meclisimizin iradesine sunacağımız merkezi yönetim bütçe süreçlerini özel sektörün ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentileri, yönetişim anlayışı içinde yansımış olacaktır. Değerli katılımcılar, dünyada bir süredir bölgesel çatışmaların ve covid-19 salgınının neden olduğu bir küresel olağanüstü halin içinden geçmekteyiz. Salgının ekonomik dengeleri bozan ve fiyatları arttıran etkileri henüz tamam ortadan kalkmadan üzerine Rusya, Ukrayna savaşının yol açtığı sonuçta ve ülkemizde asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin etkileri eklendi. 14 ve 18 Mayıs seçimleriyle siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı ülkemizde siyasi istikrarımız pekişmiştir. Halkımızın güçlü demokratik iradesiyle bir kez daha görev alan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın ve bölgemizin bu zorlu dönemini aşarak Türkiye yüzyılına daha güçlü ilerlemek için ülkenin tüm üretim imkanlarını ve potansiyelini harekete geçirmek yönünde gayret sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımızda yalnız olmadığımızı biliyoruz. 21 yıldır olduğu gibi bugün de yanımızda dinamik özel sektörümüz iş, AŞ üreten girişimcilerimiz, esnafımız var. İşçisiyle, işvereniyle, hem aklıyla, hem de alın teriyle Türkiye’ye katma değer üreten beşeri sermayemiz var. Bu vesileyle depremden etkilenen illerimize destek veren konteyner kentlerden beslenme yardımına depremzede vatandaşlarımızın yanında olan tüm iş insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“6 AYLIK İHRACATIMIZ 123,4 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEDİR”Cevdet Yılmaz, “Sallanan kamu, özel sektör ve sivil toplum, eşgüdümü sayesinde zorlukları birlikte aşarken başarıları da birlikte taçlandırdık. Değerli katılımcılar, Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,6 büyümüş, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise depremin etkilerine rağmen büyüme yüzde 4 olmuştur. Makine ve teçhizat yatırımları 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14. çeyreğe taşımıştır. Otomobil satışları 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 57,6 artış göstermiştir. Beyaz eşya satışları 2023 yılı Nisan Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 30,3 artmıştır. Real kesim güven endeksi 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre iki puan artmış ve Haziran ayı itibariyle 105,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam istihdam 2023 Mayıs ayında yıllık bir milyon 52 bin kişi artarak 31 milyon 821 kişiye ulaşmıştır. 6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar seviyesindedir. İhracatımızdaki artış eğilimi AB başta olmak üzere dış pazarlarımızdaki gelişmelere bağlı olarak bir miktar yavaşlamış olsa da içinde bulunduğumuz yılı geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz. Turizmde yine olumlu bir yıl bekliyoruz. Fiyat istikrarı ile birlikte makro finansal istikrarın da artarak devamı için çalışmaya devam ediyoruz. Kredi risk primini içeren beş yıllık CDS birimimiz 21 Temmuz itibariyle bir önceki yıla göre 418 baz puan gerileyerek 447 baz puan olmuştur. Buda tabi ki yüksek bir rakam. Ama geçmişe göre oldukça iyi bir düşüş var. Önümüzdeki dönem inşallah bunu daha da aşağı seviyelere hep birlikte düşüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“KAZAN KAZAN TEMELİNDE BU İŞ BİRLİKLERİNİN DEVAMI BAŞKA ÜLKELERLE DE GELECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “İstihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı destekleyen adımlarımızı da sürdürmekteyiz. KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimizi önceleyerek toplam kredi büyüklüğü 250 milyar lirayı bulan 14 farklı hazine destekli kredi garanti fonu paketi açıkladık. Selektif kredi politikamızı destekleyecek şekilde kredilerin tüketimden ziyade üretime, yatırıma ve ihracata yönelmesini sağlamak üzere tüketici kredilerinde ilave makro ihtiyacı tedbirler aldık. Serbest piyasa kuralları için israfı önleyici, tasarrufları güçlendirici, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğe arttırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin insan kaynağı, lojistik ve altyapı gibi potansiyellerinin yatırımla katkıya dönüşmesi için iş insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde hedeflerimiz para politikasının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye’de finansal istikrarı pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı arttırmak, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir. Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, sayın Cumhurbaşkanımızın 3 ülkeyi kapsayan körfez ülkeleri turunda hem ikili ticaret hacmimizi hem de ülkemize doğrudan yatırımları artıracak tarihi iş birliklerine imza atıldığını gördük. Kazan kazan temelinde bu iş birliklerinin devamı başka ülkelerle de gelecektir. Sadece savunma sanayi ya da gıda alanında değil teknoloji odaklı e-pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanlarında da katma değeri yüksek işbirliği fırsatları oluşacaktır. Yatırım ortamının iyileştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının arttırılmasına ve yerli milli teknoloji yatırımlarına özellikle veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası entegrasyonu artırarak finansal piyasalarımızın gelişimine derinleşmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Sanayide dönüşün ve Yeşil Kalkınma Devrimi yine gündemimizdeki yerini korumaktadır. Değerli katılımcılar, orta vadeli programda makro göstergeler ile kamu politikalarını güncelleyecek, yapısal reformları ortaya koyacak ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Ekonomi programımız belirli bir disiplin çerçevesinde vatandaşlarımızın hayatına, üretime ve piyasalara doğrudan olumlu yansıyacak bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörler için öngörülebilirliği arttırmasıdır. Bu süreçte hangi alanda faaliyet gösterirse, göstersin özel sektörümüzün rolü son derece önemlidir. Sizlerin hem ekonomik faaliyetleriniz boyutunda oluşturduğunuz katma değerle hem de görüşleriniz fikirleriniz yoluyla aktaracağınız önerileriniz politika yapım sürecinde etkili olmuştur ve olacaktır. Bu ve benzeri istişare toplantıları toplumumuzun çeşitli kesimleriyle yaparak Türkiye yüzyılında yol haritamızı netleştirecek ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.

– İstanbul

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx